REKLAMA
REKLAMA

Wykresy

Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji $y=-x+1$ i $y=\log_2x$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji homograficznej $y=f(x)$, której dziedziną jest zbiór $D=(-\infty,3)\cup(3,+\infty)$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2016 Równania i nierówności Równania i nierówności wymierne Zadanie 30. (1 pkt.)   575
Równanie $\left|f(x)\right|=p$ ma dokładnie jedno rozwiązanie
A. w dwóch przypadkach: $p=0$ lub $p=3$.
B. w dwóch przypadkach: $p=0$ lub $p=2$.
C. tylko wtedy, gdy $p=3.$
D. tylko wtedy, gdy $p=2$.
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji $y=f(x)$, który jest złożony z dwóch półprostych $AD$ i $CE$ oraz dwóch odcinków $AB$ i $BC$, gdzie $A=(-1,0), B=(1,2), C=(3,0), D=(-4,3), E=(6,3)$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2019  Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 31. (1 pkt.)  Poziom rozszerzony 762
Wzór funkcji $f$ to
A. $f(x)=|x+1|+|x-1|$
B. $f(x)=||x-1|-2|$
C. $f(x)=||x-1|+2|$
D. $f(x)=|x-1|+2$
REKLAMA
Wyznacz wszystkie rozwiązania równania $\begin{gather*}\frac{\text{tg }x}{\cos x}\end{gather*}-2\sin x=0$.
Narysuj wykres funkcji $f(x)=2^x$, a następnie narysuj wykres funkcji $g(x)=|f(x+2)-3|$.
Narysuj wykres funkcji $\begin{gather*}f(x)=\frac{\cos x+|\sin x|}{\cos x}\end{gather*}$ dla $\begin{gather*}x\in\left(-\frac{3\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)\end{gather*}.$ Podaj zbiór rozwiązań nierówności $0\leqslant f(x)<2.$
Punkt $A=(0,1)$ leży na wykresie funkcji liniowej $f(x)=(m-2)x+m-3$. Stąd wynika, że
A. $m=1$
B. $m=2$
C. $m=3$
D. $m=4$