REKLAMA
REKLAMA

Wykresy

Dana jest parabola o równaniu $y=x^2+6x+9$. Druga współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $y=1$
B. $y=0$
C. $y=9$
D. $y=-9$
Dana jest parabola o równaniu $y=2x^2+4x+3$. Druga współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $y=-1$
B. $y=1$
C. $y=-2$
D. $y=2$
Dana jest parabola o równaniu $y=x^2-6x+12$. Druga współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $y=3$
B. $y=-3$
C. $y=12$
D. $y=-12$
REKLAMA
Funkcja $f$ określona jest wzorem $\begin{gather*}\begin{cases}
2x\ -&3\quad&\text{ dla }x<2\\
&1\quad&\text{ dla }2\leqslant x\leqslant 4
\end{cases}\end{gather*}$

a) Uzupełnij tabelkę
 Funkcje Pojęcie funkcji Zadanie 25. (5 pkt.)  Poziom podstawowy 290

b) Narysuj wykres funkcji $f$.
c) Podaj wszystkie liczby całkowite $x$, spełniające nierówność $f(x)\geqslant -6$.
Dana jest funkcja f określona wzorem $\begin{split}f(x)=\frac{|x+3|+|x-3|}{x}\end{split}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x\neq0$. Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.
Rozwiąż równanie $2\cos^2x-2\cos^2x\sin x=1-\sin x$ w przedziale $\left\langle 0,2\pi\right\rangle$.
Narysuj wykres funkcji: $f(x)=\begin{cases}-2^{x+1}+2, \ \ \text{ dla }\ x\leqslant 0\\ -|x-4|+4, \ \text{ dla }\ x>0.\end{cases}$
Określ liczbę rozwiązań równania $\left|f(x)\right|=m$ w zależności od parametru $m$.