REKLAMA
REKLAMA

Wykresy

Dana jest parabola o równaniu $y=2x^2-2x+1$. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $x=\frac{1}{2}$
B. $x=-\frac{1}{2}$
C. $x=2$
D. $x=-2$
Dana jest parabola o równaniu $y=-2x^2-8x+3$. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $x=-2$
B. $x=2$
C. $x=-4$
D. $x=4$
Dana jest parabola o równaniu $y=-3x^2+12x-6$. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $x=4$
B. $x=-4$
C. $x=-2$
D. $x=2$
Dana jest parabola o równaniu $y=x^2-4x+6$. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $x=-6$
B. $x=-3$
C. $x=2$
D. $x=\frac{1}{2}$
REKLAMA
Dana jest parabola o równaniu $y=x^2-4x+7$. Druga współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $y=-12$
B. $y=12$
C. $y=-3$
D. $y=3$
Dana jest parabola o równaniu $y=x^2-2x-2$. Druga współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $y=-12$
B. $y=12$
C. $y=-3$
D. $y=3$
Dana jest parabola o równaniu $y=2x^2-4x+5$. Druga współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $y=3$
B. $y=-3$
C. $y=6$
D. $y=-6$