REKLAMA
REKLAMA

Wykresy

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej $y=ax+b$.
 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 8. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 9

Jakie znaki mają współczynniki $a$ i $b$?

A. $a<0$ i $b<0$
B. $a<0$ i $b>0$
C. $a>0$ i $b<0$
D. $a>0$ i $b>0$
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej $y=ax+b$.
 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 10

Jakie znaki mają współczynniki $a$ i $b$?

A. $a<0$ i $b<0$
B. $a<0$ i $b>0$
C. $a>0$ i $b<0$
D. $a>0$ i $b>0$
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej $y=ax+b$.
 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 10. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 11

Jakie znaki mają współczynniki $a$ i $b$?
A. $a<0$ i $b<0$
B. $a<0$ i $b>0$
C. $a>0$ i $b<0$
D. $a>0$ i $b>0$
Wierzchołkiem paraboli o równaniu $y=-2(x+3)^2-5$ jest punkt o współrzędnych
A. $(3,-5)$
B. $(-3,-5)$
C. $(3,5)$
D. $(-3,5)$

REKLAMA
Wierzchołkiem paraboli o równaniu $y=2(x-1)^2+3$ jest punkt o współrzędnych
A. $(-1,3)$
B. $(1,-3)$
C. $(1,3)$
D. $(-1,-3)$
Dana jest parabola o równaniu $y=x^2-4x+12$. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $x=-4$
B. $x=4$
C. $x=-2$
D. $x=2$
Dana jest parabola o równaniu $y=2x^2+8x-3$. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa
A. $x=4$
B. $x=-4$
C. $x=2$
D. $x=-2$