REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

Ostrosłupy

Pole podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego jest równe 36 cm$^2$, a jego objętość jest równa 48 cm$^3$. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
REKLAMA
Pole podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego jest równe 36 cm$^2$, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 60 cm$^2$. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Pole podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego jest równe $100\text{ cm}^2$, a jego objętość jest równa $400\text{ cm}^3$. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
Pole podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego jest równe 196 cm$^2$, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 700 cm$^2$. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Pole podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego jest równe $196 \text{ cm}^2$, a jego objętość jest równa $1568 \text{ cm}^3$. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają jednakową długość. Wynika stąd, że cosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa jest równy
A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{3}$
Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego jeden z boków ma długość $6$, a kąty przyległe do niego mają miary $45^{\circ}$ i $105^{\circ}$. Wysokość ostrosłupa ma długość równą długości promienia okręgu opisanego na podstawie. Oblicz objętość ostrosłupa. Wynik podaj w postaci $a+b\cdot \sqrt{c}$, gdzie $a,b,c$ są liczbami wymiernymi.