REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

Bryły obrotowe

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 12 i promieniu podstawy 5 jest równe
A. $60\pi$
B. $25\pi$
C. $144\pi$
D. $65\pi$

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 24 i promieniu podstawy 7 jest równe
A. $175\pi$
B. $49\pi$
C. $576\pi$
D. $168\pi$

REKLAMA
Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 40 i promieniu podstawy 9 jest równe
A. $81\pi$
B. $369\pi$
C. $1600\pi$
D. $360\pi$

Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości $5$ jest równa $180\sqrt{3}$. Długość podstawy tego graniastosłupa jest równa
A. 25
B. 9
C. 12
D. 16
Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości $8$ jest równa $72\sqrt{3}$. Długość podstawy tego graniastosłupa jest równa
A. 4
B. 6
C. 64
D. 9
Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości $9$ jest równa $36\sqrt{3}$. Długość podstawy tego graniastosłupa jest równa
A. 6
B. 9
C. 4
D. 16
Metalowy stożek, którego tworząca o długości 12 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem $30^{\circ}$, przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz promień kulki.