REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat $KLMN$ o boku długości 4.Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź $NS$, a jej długość też jest równa 4 (zobacz rysunek).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2018 Stereometria Ostrosłupy Zadanie 85. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 739
Kąt $\alpha$ jaki tworzą krawędzie $KS$ i $MS$, spełnia warunek
A. $\alpha=45^\circ$
B. $45^\circ<\alpha<60^\circ$
C. $\alpha>60^\circ$
D. $\alpha=60^\circ$
REKLAMA
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Stereometria Bryły obrotowe Zadanie 86. (1 pkt.)   329
A. $108\pi$
B. $54\pi$
C. $36\pi$
D. $27\pi$
Objętość walca o wysokości $8$ jest równa $72\pi$.Promień podstawy tego walca jest równy
A. $9$
B. $8$
C. $6$
D. $3$

Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45$^{\circ}$.
Wysokość tego stożka jest równa
A. $2\sqrt{2}$
B. $16\pi$
C. $4\sqrt{2}$
D. $8\pi$
Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy, jest równa $24\pi$. Zatem promień podstawy tego walca ma długość
A. $4$
B. $8$
C. $2$
D. $6$
Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest
A. sześć razy dłuższa od wysokości walca.
B.trzy razy dłuższa od wysokości walca.
C.dwa razy dłuższa od wysokości walca.
D.równa wysokości walca.
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym $EFGHIJKL$ wierzchołki $E, G,L$ połączono odcinkami (tak jak na rysunku).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2015 - licea Stereometria Graniastosłupy Zadanie 91. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 531
Wskaż kąt między wysokością $OL$ trójkąta $EGL$ i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa.
A. $\sphericalangle HOL$
B. $\sphericalangle OGL$
C. $\sphericalangle HLO$
D. $\sphericalangle OHL$