REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

Objętość kuli o promieniu $r=\pi \text{ dm}$ jest równa
A. $\frac{4}{3}\pi\text{ dm}^3$
B. $\frac{4}{3}\pi^4\text{ dm}^3$
C. $\frac{3}{4}\pi^4\text{ dm}^3$
D. $\frac{4}{3}\pi^3\text{ dm}^3$
REKLAMA
Tworząca stożka o promieniu podstawy 3 ma długość 6 (zobacz rysunek).
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2015 (termin dodatkowy) Stereometria Bryły obrotowe Zadanie 79. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 617
Kąt $\alpha$ rozwarcia tego stożka jest równy
A. $30^\circ$
B. $45^\circ$
C. $60^\circ$
D. $90^\circ$
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. dziesięciokąt
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
A. $\sqrt{6}$
B. $3$
C. $9$
D. $3\sqrt{3}$
Dany jest sześcian $ABCDEFGH$. Siatką ostrosłupa czworokątnego $ABCDE$ jest
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 82. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 370
A. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 82. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 371
B. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 82. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 372
C. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 82. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 373
D. Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - marzec 2012 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 82. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 374
Graniastosłup o podstawie ośmiokąta ma dokładnie
A. 16 wierzchołków
B. 9 wierzchołków
C. 16 krawędzi
D. 8 krawędzi
Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest kwadrat ABCD. Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta ASC jest równa
A. $45^\circ$
B. $30^\circ$
C. $75^\circ$
D. $90^\circ$