REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

Objętość kuli o promieniu $r=\pi$ dm jest równa
A. $\frac{4}{3}\pi$dm$^3$
B. $\frac{4}{3}\pi^4$dm$^3$
C. $\frac{3}{4}\pi^4$dm$^3$
D. $\frac{3}{4}\pi^3$dm$^3$
Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe $4$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $6$
B. $8$
C. $24$
D. $64$

REKLAMA
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wtedy liczba jego wierzchołków jest równa
A. 6
B. 8
C. 12
D. 16
Graniastosłup ma 14 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa
A. $14$
B. $21$
C. $28$
D. $26$
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa $96$ cm. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. $48\ cm^2$
B. $64\ cm^2$
C. $384\ cm^2$
D. $512\ cm^2$
Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa
A. $5$
B. $7$
C. $8$
D. $10$
Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 13 i 15 wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy
A. $15$
B. $13$
C. $7,5$
D. $6,5$