REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

W sześcianie EFGHIJKL poprowadzono z wierzchołka F dwie przekątne sąsiednich ścian, FI oraz FK (zobacz rysunek). Miara kąta IFK jest równa
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)	 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 64. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 501
A. $30^\circ$
B. $45^\circ$
C. $60^\circ$
D. $90^\circ$
Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.
REKLAMA
Rozpatrujemy wszystkie stożki, w których suma długości tworzącej i promienia podstawy jest równa 2. Wyznacz wysokość tego spośród rozpatrywanych stożków, którego objętość jest największa. Oblicz tę objętość.
Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 67. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 326
A. $\sqrt[3]{9}$
B. $9\sqrt{2}$
C. $9\sqrt{3}$
D. $9+9\sqrt{2}$
Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy r, a wysokość walca jest od tego promienia dwa razy większa. Objętość tego walca jest równa
A. $2\pi r^3$
B. $4\pi r^3$
C. $\pi r^2(r+2)$
D. $\pi r^2(r-2)$
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa $24$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $8$
B. $27$
C. $24$
D. $64$
Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny $ABCDS$ o podstawie $ABCD$.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017  Stereometria Ostrosłupy Zadanie 70. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 716
Kąt nachylenia krawędzi bocznej $SA$ ostrosłupa do płaszczyzny podstawy $ABCD$ to
A. $\sphericalangle SAO$
B. $\sphericalangle SAB$
C. $\sphericalangle SOA$
D. $\sphericalangle ASB$