REKLAMA
REKLAMA

Pierwiastki

29-33z33
Wartość wyrażenia $(b-a)^2$ dla $a=2\sqrt{3}$ i $b=\sqrt{75}$ jest równa
A. $9$
B. $27$
C. $63$
D. $147$
Liczba $\begin{gather*}
7^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{7^5}
\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}7^{\frac{4}{5}}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}7^{3}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}7^{\frac{20}{9}}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}7^{2}\end{gather*}$
Funkcja $f$ określona jest wzorem $\begin{split}f(x)=\frac{2x^3}{x^4+1}\end{split}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x$. Wtedy liczba $f(-\sqrt{2})$ jest równa
A. $-\frac{8}{5}$
B. $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$
C. $-\frac{4\sqrt{2}}{5}$
D. $-\frac{4}{3}$
REKLAMA
Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości 20 m i 40 m. Na dwóch końcach przekątnej tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest
A. równa 40 m
B. większa niż 50 m
C. większa niż 40 m i mniejsza niż 45 m
D. większa niż 45 m i mniejsza niż 50 m
Liczba $\begin{gather*}\frac{\sqrt{50}-\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\end{gather*}$ jest równa
A. $2\sqrt{2}$
B. $2$
C. $4$
D. $\sqrt{10}-\sqrt{6}$
29-33z33