REKLAMA
REKLAMA

Pierwiastki

Liczba $\begin{gather*}
\frac{5^3\cdot 25}{\sqrt{5}}
\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}5^5\sqrt{5}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}5^4\sqrt{5}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}5^3\sqrt{5}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}5^6\sqrt{5}\end{gather*}$
REKLAMA
Liczba $\begin{split}\sqrt[3]{3\sqrt{3}}\end{split}$ jest równa
A. $\sqrt[6]{3}$
B. $\sqrt[4]{3}$
C. $\sqrt[3]{3}$
D. $\sqrt{3}$
Jeżeli $\log_x\frac{1}{64}=-4$, to liczba $x$ jest równa
A. $\frac{1}{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $2$
D. $4$
Wartość wyrażenia $\begin{split}\frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1}\end{split}$ jest równa
A. $-2$
B. $-2\sqrt{3}$
C. $2$
D. $2\sqrt{3}$


Niech $k=2-3\sqrt{2}$, zaś $m=1-\sqrt{2}$. Wówczas wartość wyrażenia $k^2-12m$ jest równa:
A. $21+12\sqrt{2}$
B. $21-12\sqrt{2}$
C. $10$
D. $34$
Kwadrat liczby $x=2-\sqrt{3}$ jest równy
A. $7-4\sqrt{3}$
B. $7+4\sqrt{3}$
C. $1$
D. $7$
Najmniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności $x^2-7x-5<0$ jest
A. $0$
B. $3$
C. $7$
D. $8$