REKLAMA
REKLAMA

Pierwiastki


Liczba $\begin{gather*}\frac{\sqrt{125}-\sqrt{45}}{2\sqrt{5}}\end{gather*}$ jest równa
A. $1$
B. $2$
C. $40$
D. $\sqrt{40}$

Liczba $\begin{gather*}\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{48}-\sqrt{12}}\end{gather*}$ jest równa
A. $2\sqrt{3}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

Liczba $\begin{gather*}\frac{\sqrt{147}-\sqrt{75}}{\sqrt{48}-\sqrt{27}}\end{gather*}$ jest równa
A. $2\sqrt{2}$
B. $2$
C. $1$
D. $\sqrt{10}-\sqrt{6}$

Jeżeli wyrażenie $\begin{gather*}\frac{\left( \frac{1}{3}\right)^{-2}\cdot3^3\cdot\sqrt{3}}{3^5} \\ \ \\ \end{gather*}$ przedstawimy w postaci $3^x$, to $x$ jest równe
A. $-1$
B. $-2$
C. $-3\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{2}$
Oblicz wartość wyrażenia $\begin{gather*}\frac{\sqrt[3]{-8} \cdot 2^5 :2^3}{2}\end{gather*}$.
A. $-4$
B. $4$
C. $-2$
D. $2$
REKLAMA
Liczbę $\sqrt{32}$ można przedstawić w postaci
A. $8\sqrt{2}$
B. $12\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{8}$
D. $4\sqrt{2}$
Liczba $\begin{gather*}2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\end{gather*}$ jest liczbą
A. wymierną
B. niewymierną
C. większą niż $\sqrt{2}$
D. naturalną