REKLAMA
REKLAMA

Granica ciągu

1-4z4
Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem $\begin{split}a_n=\frac{\left(n^2-10n\right)(2-3n)}{2n^3+n^2+3}\end{split}$ dla $n\geqslant1$.
Wtedy
A. $\begin{split}\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{2}\end{split}$
B. $\begin{split}\lim_{n\to\infty}a_n=0\end{split}$
C. $\begin{split}\lim_{n\to\infty}a_n=-\infty\end{split}$
D. $\begin{split}\lim_{n\to\infty}a_n=-\frac{3}{2}\end{split}$
Granica $\begin{split}\lim_{n\to\infty}\frac{(pn^2+4n)^3}{5n^6-4}=-\frac{8}{5}\end{split}$. Wynika stąd, że
A. $p=-8$
B. $p=4$
C. $p=2$
D. $p=-2$
REKLAMA
Granica $\begin{split}\lim_{n\to\infty}\frac{-7n^3+3n}{1+2n+3n^2+4n^5}\end{split}$ jest równa
A. $-\infty$
B. $-\frac{7}{4}$
C. $0$
D. $+\infty$
Oblicz granicę
$\begin{split}
\lim_{n\to \infty}\left(\frac{9n^3+11n^2}{7n^3+5n^2+3n+1}-\frac{n^2}{3n^2+1}\right).
\end{split}$
Wpisz w poniższe kratki - od lewej do prawej - trzy kolejne cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2019  Ciągi liczbowe Granica ciągu Zadanie 4. (2 pkt.)  Poziom rozszerzony 763