REKLAMA
REKLAMA

Funkcje wymierne

1-7z23
Dla $x\neq -1$ różnica $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}-1\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}\frac{1}{x+1}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{-1}{x+1}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{2x+1}{x+1}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}\end{gather*}$
Suma liczby $x$ różnej od zera i jej odwrotności jest równa
A. $\begin{gather*}\frac{x^2+1}{x}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{x+1}{x}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{1}{x}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}\end{gather*}$
Rozwiązaniem równania $\frac{\left(x^2-2x-3\right)\left(x^2-9\right)}{x-1}=0$ nie jest liczba
A. $-3$
B. $-1$
C. $1$
D. $3$
REKLAMA
Dana jest funkcja f określona wzorem $\begin{split}f(x)=\frac{|x+3|+|x-3|}{x}\end{split}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x\neq0$. Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.
Wspólnym pierwiastkiem równań $(x^2-1)(x-10)(x-5)=0$ oraz $\frac{2x-10}{x-1}=0$ jest liczba
A. $-1$
B. $1$
C. $5$
D. $10$
Równanie $\begin{split}\frac{-3(9-x^2)(x+3)}{x(x+3)}=0\end{split}$:
A. nie ma rozwiązania
B. ma jedno rozwiązanie
C. ma dwa rozwiązania
D. ma trzy rozwiązania
Rozwiązaniem równania $\begin{gather*}\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5} \end{gather*}$ jest
A. $1$
B. $\frac{7}{3}$
C. $\frac{4}{7}$
D. $7$
1-7z23