REKLAMA
REKLAMA

Funkcja liniowa

29-35z130
Prosta o równaniu $y=2,5x+1$ jest prostopadła do prostej o równaniu $y=mx-1$. Wówczas
A. $m=\frac{2}{5}$
B. $m=-\frac{2}{5}$
C. $m=2,5$
D. $m=-2,5$
Prosta o równaniu $y=3x-\frac{1}{2}$ jest prostopadła do prostej o równaniu $y=mx+2$. Wówczas
A. $m=-3$
B. $m=3$
C. $m=-\frac{1}{3}$
D. $m=\frac{1}{3}$
Rozwiązaniem równania $3(2-3x)=x-4$ jest
A. $x=1$
B. $x=2$
C. $x=3$
D. $x=4$
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014 Równania i nierówności Układy równań liniowych Zadanie 32. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 480

Wskaż ten układ.
A. $\begin{cases}y=x+1\\ y=-2x+4\end{cases}$
B. $\begin{cases}y=x-1\\ y=2x+4\end{cases}$
C. $\begin{cases}y=x-1\\ y=-2x+4\end{cases}$
D. $\begin{cases}y=x+1\\ y=2x+4\end{cases}$
Funkcja $f$ określona jest wzorem $\begin{gather*}\begin{cases}
2x\ -&3\quad&\text{ dla }x<2\\
&1\quad&\text{ dla }2\leqslant x\leqslant 4
\end{cases}\end{gather*}$

a) Uzupełnij tabelkę
 Funkcje Pojęcie funkcji Zadanie 33. (5 pkt.)  Poziom podstawowy 290

b) Narysuj wykres funkcji $f$.
c) Podaj wszystkie liczby całkowite $x$, spełniające nierówność $f(x)\geqslant -6$.
REKLAMA
Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji $y=-x+1$ i $y=\log_2x$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji $y=f(x)$, który jest złożony z dwóch półprostych $AD$ i $CE$ oraz dwóch odcinków $AB$ i $BC$, gdzie $A=(-1,0), B=(1,2), C=(3,0), D=(-4,3), E=(6,3)$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - maj 2019  Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 35. (1 pkt.)  Poziom rozszerzony 762
Wzór funkcji $f$ to
A. $f(x)=|x+1|+|x-1|$
B. $f(x)=||x-1|-2|$
C. $f(x)=||x-1|+2|$
D. $f(x)=|x-1|+2$
29-35z130