REKLAMA
REKLAMA

Funkcja liniowa

22-28z130
Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu $y=-\frac{2}{3}x+3$.
A. $y=\frac{3}{2}x+1$
B. $y=-\frac{3}{2}x+1$
C. $y=-\frac{3}{2}x$
D. $y=\frac{3}{2}x$
Prosta o równaniu $y=2,5x-3$ jest prostopadła do prostej o równaniu
A. $y=\frac{2}{5}x-3$
B. $y=-\frac{2}{5}x+3$
C. $y=2,5x+3$
D. $y=2,5x+\frac{1}{3}$
Prosta o równaniu $y=2x+3$ jest prostopadła do prostej o równaniu
A. $y=-2x-\frac{1}{3}$
B. $y=-2x+\frac{1}{3}$
C. $y=\frac{1}{2}x-3$
D. $y=-\frac{1}{2}x+3$
Prosta o równaniu $y=-2x-3$ jest prostopadła do prostej o równaniu
A. $y=-2x-\frac{1}{3}$
B. $y=2x+\frac{1}{3}$
C. $y=\frac{1}{2}x+3$
D. $y=-\frac{1}{2}x+3$
REKLAMA
Prosta o równaniu $y=2x-3$ jest prostopadła do prostej o równaniu $y=(m+\frac{1}{2})x-2$. Wówczas
A. $m=\frac{1}{2}$
B. $m=0$
C. $m=-\frac{1}{2}$
D. $m=-1$
Prosta o równaniu $y=-\frac{1}{3}x+7$ jest prostopadła do prostej o równaniu $y=(m+1)x+7$. Wówczas
A. $m=-\frac{2}{3}$
B. $m=\frac{1}{3}$
C. $m=2$
D. $m=3$
Prosta o równaniu $y=-2x+\frac{1}{3}$ jest prostopadła do prostej o równaniu $y=mx-3$. Wówczas
A. $m=\frac{1}{2}$
B. $m=-\frac{1}{2}$
C. $m=2$
D. $m=-2$
22-28z130