REKLAMA
REKLAMA

Funkcja liniowa

15-21z130
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej $y=ax+b$.
 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 15. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 9

Jakie znaki mają współczynniki $a$ i $b$?

A. $a<0$ i $b<0$
B. $a<0$ i $b>0$
C. $a>0$ i $b<0$
D. $a>0$ i $b>0$
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej $y=ax+b$.
 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 16. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 10

Jakie znaki mają współczynniki $a$ i $b$?

A. $a<0$ i $b<0$
B. $a<0$ i $b>0$
C. $a>0$ i $b<0$
D. $a>0$ i $b>0$
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej $y=ax+b$.
 Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 17. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 11

Jakie znaki mają współczynniki $a$ i $b$?
A. $a<0$ i $b<0$
B. $a<0$ i $b>0$
C. $a>0$ i $b<0$
D. $a>0$ i $b>0$
REKLAMA
Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu $y=\frac{1}{2}x-3$.
A. $y=2x$
B. $y=-\frac{1}{2}x$
C. $y=-2x$
D. $y=\frac{1}{2}x$

Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu $y=-\frac{1}{2}x+4$.
A. $y=-2x+\frac{1}{4}$
B. $y=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$
C. $y=2x$
D. $y=\frac{1}{2}x$
Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu $y=3x-1$.
A. $y=-\frac{1}{3}x$
B. $y=-3x$
C. $y=\frac{1}{3}x+1$
D. $y=-3x+1$
Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu $y=-4x+3$.
A. $y=\frac{1}{4}x-\frac{1}{3}$
B. $y=\frac{1}{4}x$
C. $y=4x$
D. $y=4x-3$
15-21z130