REKLAMA
REKLAMA

Funkcja liniowa

Prosta o równaniu $y=(1-m)x+m-2$ przechodzi przez początek układu współrzędnych . Wynika stąd, że
A. $m=1$
B. $m=-1$
C. $m=0$
D. $m=2$

REKLAMA
Prosta o równaniu $y=(1-m)x+m-5$ przechodzi przez początek układu współrzędnych . Wynika stąd, że
A. $m=5$
B. $m=-1$
C. $m=-5$
D. $m=1$
Prosta o równaniu $y=\frac{3}{m}x+2$ jest prostopadła do prostej $y=\frac{3}{4}x-4$. Stąd wynika, że
A. $m=-4$
B. $m=\frac{3}{4}$
C. $m=-\frac{9}{4}$
D. $m=\frac{1}{4}$
Prosta o równaniu $y=\frac{3}{m}x+2$ jest prostopadła do prostej $y=\frac{2}{3}x+3$. Stąd wynika, że
A. $m=\frac{3}{2}$
B. $m=2$
C. $m=-\frac{3}{2}$
D. $m=-2$
Prosta o równaniu $y=\frac{m}{2}x+2$ jest prostopadła do prostej $y=-\frac{1}{3}x-3$. Stąd wynika, że
A. $m=6$
B. $m=-3$
C. $m=-\frac{3}{2}$
D. $m=\frac{2}{3}$
Prosta o równaniu $y=\frac{m}{7}x+2$ jest prostopadła do prostej $y=-\frac{14}{3}x-3$. Stąd wynika, że
A. $m=-\frac{2}{3}$
B. $m=\frac{3}{2}$
C. $m=-\frac{3}{2}$
D. $m=\frac{2}{3}$
Proste o równaniach $y=\frac{m}{3}x+2$ , $y=-\frac{1}{7}x-3$są równoległe. Stąd wynika, że
A. $m=-\frac{7}{3}$
B. $m=\frac{3}{7}$
C. $m=-\frac{3}{7}$
D. $m=21$