REKLAMA
REKLAMA

Bryły obrotowe

1-7z22
Na kuli opisano stożek, o najmniejszej objętości. Oblicz stosunek pola powierzchni tego stożka do pola powierzchni kuli.

REKLAMA
Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 12 i promieniu podstawy 5 jest równe
A. $60\pi$
B. $25\pi$
C. $144\pi$
D. $65\pi$

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 24 i promieniu podstawy 7 jest równe
A. $175\pi$
B. $49\pi$
C. $576\pi$
D. $168\pi$

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 40 i promieniu podstawy 9 jest równe
A. $81\pi$
B. $369\pi$
C. $1600\pi$
D. $360\pi$

Metalowy stożek, którego tworząca o długości 12 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem $30^{\circ}$, przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz promień kulki.
Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 12 cm. Podstawa tego stożka jest kołem promieniu
A. 12 cm
B. 6 cm
C. 3 cm
D. 1 cm
Kąt rozwarcia stożka ma miarę $120^\circ$, a tworząca tego stożka ma długość $6$. Promień podstawy stożka jest równy
A. $3$
B. $6$
C. $3\sqrt{3}$
D. $6\sqrt{3}$
1-7z22