REKLAMA
REKLAMA

Funkcje

Wykresy funkcji

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,7\right\rangle$.

 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 04/02/004. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 58

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)\geqslant 0$

Podpowiedź:

Zobacz, który punkt wykresu funkcji jest najwyżej położony.
Popatrz też, żeby odpowiedzieć na drugie pytanie, dla których argumentów wykres funkcji leży powyżej osi 0x lub na niej.
REKLAMA

Rozwiązanie:

a) Najwyżej położonym na wykresie punktem jest punkt o współrzędnych $(5,7)$, więc $7$ jest największą wartością funkcji $f$.
b) Wykres położony jest powyżej osi 0x lub na niej, dla argumentów z przedziału $\left\langle -6,-2\right\rangle$ oraz dla argumentów z przedziału $\left\langle 3,7\right\rangle$, więc rozwiązaniem nierówności $f(x)\geqslant 0 $ jest suma przedziałów $\left\langle -6,-2\right\rangle\cup\left\langle 3,7\right\rangle$.

Odpowiedź:

a) Funkcja $f$ osiąga największą wartość $7$.
b) Rozwiązaniem nierówności $f(x)\geqslant 0$ jest suma przedziałów $\left\langle -6,-2\right\rangle\cup\left\langle 3,7\right\rangle$.