REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Wartość bezwzględna

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{3x-2}{7}<\frac{x}{2}$ jest liczba
A.-3
B. -2
C. -4
D. 5

Podpowiedź:

Pamiętaj, że po pomnożeniu lub podzieleniu obu stron nierówności przez liczbę ujemną, należy znak nierówności zmienić na przeciwny!
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\frac{3x-2}{7}<\frac{x}{2}\Big/\cdot 14$
$2\cdot \left(3x-2\right)<7x$
$6x-4<7x$
$-x<4\Big/\cdot (-1)$
$x>-4$
Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą tę nierówność jest liczba -3

Odpowiedź:

A.