REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Wartość bezwzględna

Najmniejszą liczba cakowitą spełniajacą nierówność $\frac{x}{8}<\frac{x}{6}+\frac{2}{3}$ jest
A. -7
B. -6
C. -9
D. -15

Podpowiedź:

Pamiętaj, że po pomnożeniu lub podzieleniu obu stron nierówności przez liczbę ujemną, należy znak nierówności zmienić na przeciwny!
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\frac{x}{8}<\frac{x}{6}+\frac{2}{3}\Big/\cdot 24$
$3x<4x+16$
$-x<16\Big/\cdot(-1)$
$x>-16$
Najmniejszą spośród liczb całkowitych spełniających tę nierówność jest liczba -15

Odpowiedź:

D.