REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Wartość bezwzględna

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{2x}{9}\geqslant \frac{x}{3}-\frac{1}{2}$ jest
A. 0
B. 5
C.4
D.3

Podpowiedź:

Pamiętaj, że po pomnożeniu lub podzieleniu obu stron nierówności przez liczbę ujemną, należy znak nierówności zmienić na przeciwny!
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\frac{2x}{9}\geqslant \frac{x}{3}-\frac{1}{2}\Big/\cdot 18$
$4x\geqslant 6x-9$
$-2x\geqslant -9\Big/:(-2)$
$x\leqslant \frac{9}{2}$
Największą liczbą całkowitą, mniejszą od $\frac{9}{2}$, jest liczba 4.

Odpowiedź:

C.