REKLAMA
REKLAMA

Równania i nierówności

Równania i nierówności liniowe.

Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność $\frac{x}{5}> \frac{2x}{3}+\frac{7}{15}$ jest
A. -2
B. -1
C. -3
D. 0

Podpowiedź:

Najpierw pomnóż obie strony nierówności przez 15.
Pamiętaj, że po pomnożeniu lub podzieleniu obu stron nierówności przez liczbę ujemną, należy znak nierówności zmienić na przeciwny!
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\frac{x}{5}> \frac{2x}{3}+\frac{7}{15}\Big/\cdot 15$
$3x>10x+7$
$-7x>7\Big/:(-7)$
$x<-1$.
Oczywiście największą liczbą całkowitą, mniejszą od -1 jest liczba -2.

Odpowiedź:

A.