REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Liczbę $\sqrt{72}$ można przedstawić w postaci
A. $3\sqrt{8}$
B. $9\sqrt{8}$
C. $8\sqrt{3}$
D. $12\sqrt{3}$

Podpowiedź:

Liczbę pierwiastkowaną rozłóż na odpowiednio dobrane czynniki i skorzystaj ze wzoru $\sqrt{a\cdot b}=\sqrt{a}\cdot \sqrt{b}.$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\sqrt{72}=\sqrt{9\cdot 8}=\sqrt{9}\cdot \sqrt{8}=3\sqrt{8}$

Odpowiedź:

A.