REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Liczbę $\sqrt{72}$ można przedstawić w postaci
A. $6\sqrt{12}$
B. $6\sqrt{2}$
C. $9\sqrt{8}$
D. $9\sqrt{2}$

Podpowiedź:

Liczbę pierwiastkowaną rozłóż na odpowiednio dobrane czynniki i skorzystaj ze wzoru $\sqrt{a\cdot b}=\sqrt{a}\cdot \sqrt{b}.$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\sqrt{72}=\sqrt{36 \cdot 2}=\sqrt{36}\cdot \sqrt{2}=6\sqrt{2}$

Odpowiedź:

B.