REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Liczbę $\sqrt{75}$ można przedstawić w postaci
A. $5\sqrt{15}$
B. $3\sqrt{5}$
C. $3\sqrt{25}$
D. $5\sqrt{3}$

Podpowiedź:

Liczbę pierwiastkowaną rozłóż na odpowiednio dobrane czynniki i skorzystaj ze wzoru $\sqrt{a\cdot b}=\sqrt{a}\cdot \sqrt{b}.$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\sqrt{75}=\sqrt{25\cdot 3}=\sqrt{25}\cdot \sqrt{3}=5\sqrt{3}$

Odpowiedź:

D.