REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Liczbę $(2\sqrt{3})^2$ można przedstawić w postaci
A. $36$
B. $6$
C. $12$
D. $144$

Podpowiedź:

Skorzystaj ze wzoru $(a\cdot b)^r=a^r\cdot b^r$ (Tablice CKE ,,Wybrane wzory matematyczne", rozdział 2).
REKLAMA

Rozwiązanie:

$(2\sqrt{3})^2=2^2\cdot (\sqrt{3})^2=4\cdot 3=12$

Odpowiedź:

C.