REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Liczbę $\sqrt{50}$ można przedstawić w postaci
A. $5\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{5}$
C. $25\sqrt{2}$
D. $2\sqrt{25}$

Podpowiedź:

Liczbę pierwiastkowaną rozłóż na odpowiednio dobrane czynniki i skorzystaj ze wzoru $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}.$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\sqrt{50}=\sqrt{25\cdot 2}=\sqrt{25}\cdot \sqrt{2}=5\sqrt{2}$

Odpowiedź:

A.