REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014

Stereometria

Ostrosłupy

Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa
A. $5$
B. $7$
C. $8$
D. $10$

Podpowiedź:

Ostrosłup, który w podstawie ma $n$-kąt, ma $2n$ krawędzi i $n$ ścian bocznych.
REKLAMA

Rozwiązanie:

Ostrosłup, który w podstawie ma $n$-kąt, ma $2n$ krawędzi i $n$ ścian bocznych.
U nas $2n=10$, stąd $n =5$.

Odpowiedź:

A.