REKLAMA
REKLAMA

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartością bezwzględną dowolnej liczby $x$ nazywamy liczbę $\begin{gather*}|x|=\begin{cases}\ \ \ x\quad \text{dla}\ \ x\geqslant 0\\
-x\quad \text{dla}\ \ x<0.\end{cases}\end{gather*}$
Inaczej mówiąc, wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba, a wartością bezwzględną liczby ujemnej jest liczba do niej przeciwna.
Geometrycznie $\left|x\right|$ jest odległością liczby $x$ od punktu $0$ na osi liczbowej.