REKLAMA
REKLAMA

Odległość punktów

Odległość punktów


Niech będą dane dwa punkty $A=\left(x_A,y_A\right)$ i $B=\left(x_B,y_B\right)$. Wtedy odległość tych punktów, czyli długość odcinka $AB$ wyraża sie wzorem
$$\begin{gather*}
|AB|=\sqrt{\left(x_B-x_A\right)^2+\left(y_B-y_A\right)^2}.
\end{gather*}$$
Przykład.
Długość odcinka o końcach $A=(-2,-1)$ i $B=(2,-4)$ wynosi

$\begin{gather*}
|AB|=\sqrt{\left[2-(-2)\right]^2+\left[-4-(-1)\right]^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5.
\end{gather*}$