REKLAMA
REKLAMA

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

W trójkącie prostokątnym $ABC$ kąt $\alpha$ jest ostry. Przyprostokątna $a$ leży naprzeciw kąta $\alpha$, a przyprostokątna $b$ przylega do kąta $\alpha$. Przeciwprostokątna oznaczona jest przez $c$.
 Trygonometria Funkcje trygonometryczne  - definicje Teoria 06/01/001 220. ( pkt.)   338
Sinusem kąta $\alpha$ nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta $\alpha$ do przeciwprostokątnej: $\begin{gather*}\sin\alpha =\frac{a}{c}\end{gather*}$.
Cosinusem kąta $\alpha$ nazywamy stosunek przyprostokątnej przyległej do kąta $\alpha$ do przeciwprostokątnej: $\begin{gather*}\cos\alpha =\frac{b}{c}\end{gather*}$.
Tangensem kąta $\alpha$ nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta $\alpha$ do drugiej przyprostokątnej: $\begin{gather*}\text{tg }\alpha =\frac{a}{b}\end{gather*}$.
Wartości funkcji trygonometrycznych wybranych kątów
 Trygonometria Funkcje trygonometryczne  - definicje Teoria 06/01/001 220. ( pkt.)   337