REKLAMA
REKLAMA

Zestaw P1, informator CKE, 2008

Punkty $A=(1,-2)$, $C=(4,2)$ są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego $ABC$. Wysokość tego trójkąta jest równa
A. $\begin{gather*}\frac{5\sqrt{3}}{2}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{5\sqrt{3}}{3}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{5\sqrt{3}}{6}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{5\sqrt{3}}{9}\end{gather*}$
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.
Zestaw P1, informator CKE, 2008 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 2. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 227
A. $\left|x+2\right|\leqslant 3$
B. $\left|x-2\right|\leqslant 3$
C. $\left|x-3\right|\leqslant 3$
D. $\left|x+3\right|\leqslant 3$
REKLAMA
Drut o długości 27 m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2:3:4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
A. 4,5 m
B. 6 m
C. 6,75 m
D. 9 m
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu $y=-x+2$ z okręgiem o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 2?
A. 0
B. 1
C. 2
D.3
Liczby $1,3,x-11$ w podanej kolejności, są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Liczba $x$ jest równa
A. 5
B. 9
C. 16
D. 20
Na rysunku 1. jest przedstawiony wykres funkcji $y=f(x)$.
Zestaw P1, informator CKE, 2008 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 231 Zestaw P1, informator CKE, 2008 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 232

Funkcja przedstawiona na rysunku 2. jest określona wzorem
A. $y=f(x)+2$
B. $y=f(x)-2$
C. $y=f(x-2)$
D. $y=f(x+2)$
Kąt $\alpha$ jest ostry i $\begin{gather*}\cos\alpha=\frac{3}{4}\end{gather*}$. Wtedy $\sin\alpha$ jest równy
A. $\begin{gather*}\frac{1}{4}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{\sqrt{7}}{4}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{7}{16}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{\sqrt{7}}{16}\end{gather*}$