REKLAMA
REKLAMA

Zadanie z treścią

1-7z25
Dwa miasta łączy linia kolejowa. Pociąg jadący ze średnią prędkością $72\frac{km}{h}$ przejeżdża tę trasę o 40 minut szybciej od pociągu jadącego na tej trasie ze średnią prędkością $63\frac{km}{h}$. Jaka odległość dzieli te miasta?
Hania pokonuje drogę do szkoły $S=100 \text{ m}$ z domu do szkoły w czasie 30 min. Z jaką średnią prędkością idzie Hania?
A. $0,05\frac{\text{km}}{\text{h}}$
B. $0,2\frac{\text{km}}{\text{h}}$
C. $5\frac{\text{km}}{\text{h}}$
D. $3,(3)\frac{\text{km}}{\text{h}}$
REKLAMA
Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120 % i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. $4050$
B. $1782$
C. $7425$
D. $7128$
Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód prostokąta o bokach długości $a$ i $b$ jest równy 60. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.
Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego trójkąta.
A. $\begin{cases}2(a+b)=60\\a+10=b\end{cases}$
B. $\begin{cases}2a+b=60\\10b=a\end{cases}$
C. $\begin{cases}2ab=60\\a-b=10\end{cases}$
D. $\begin{cases}2(a+b)=60\\10a=b\end{cases}$
Linę o długości 100 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 3:4:5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość
A. $41\frac{2}{3}$ metra.
B. $33\frac{1}{3}$ metra.
C. $60$ metrów
D. $25 $ metrów
Pan Nowak wpłacił do banku k zł na procent składany. Oprocentowanie w tym banku wynosi 4% w skali roku, a odsetki kapitalizuje się co pół roku. Po 6 latach oszczędzania Pan Nowak zgromadzi na koncie kwotę:
A. $k(1+0,02)^{12}zł$
B. $k(1+0,04)^{12}zł$
C. $k(1+0,02)^6zł$
D. $k(1+0,4)^6zł$
Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A. 3400 zł
B. 3500zł
C. 6000zł
D. 7000 zł
1-7z25