REKLAMA
REKLAMA

Wyrażenia algebraiczne

Wielomiany

Wiedząc, że $W(x)=2x^2-5$ oblicz $W(\sqrt{2}+1)$.
A. $2\sqrt{2}-3$
B. $1$
C. $6$
D. $1+4\sqrt{2}$
Wielomian $W(x)=x^3+bx^2+cx-4$ jest podzielny przez trójmian kwadratowy $x^2-x-2$. Wyznacz współczynniki $b$ i $c$ wielomianu $W(x)$.
REKLAMA
Wielomian $W(x)=6x^3+3x^2-5x+p$ jest podzielny przez dwumian $x-1$ dla $p $ równego
A. 4
B. -2
C. 2
D. -4
Wyrażenie $5a^2-10ab+15a$ jest równe iloczynowi
A. $5a^2(1-10b+3)$
B. $5a(a-2b+3)$
C. $5a(a-10b+15)$
D. $5(a-2b+3)$
O wielomianie $W(x)=2x^3+ax^2+bx+c$ wiadomo, że liczba 1 jest jego pierwiastkiem dwukrotnym oraz że W(x) jest podzielny przez dwumian $x+2$. Oblicz współczynniki a, b, c. Dla obliczonych wartości a, b, c rozwiąż nierówność $W(x+1)<0$.
Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie $ab+a-b-1$ jest równe
A. $(a-1)(b-1)$
B. $(a+1)(b-1)$
C. $(a-1)(b+1)$
D. $(a+1)(b+1)$
Rozwiązaniami równania $(x^3-8)(x-5)(2x+1)=0$ są liczby
A. $-8;-5;1$
B. $-1;5;8$
C. $-\frac{1}{2};2;5$
D. $-\frac{1}{2};5;8$