REKLAMA
REKLAMA

Wyrażenia algebraiczne

Działania na wyrażeniach wymiernych

1-5z5
Dla $x\neq -1$ różnica $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}-1\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}\frac{1}{x+1}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{-1}{x+1}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{2x+1}{x+1}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}\end{gather*}$
Suma liczby $x$ różnej od zera i jej odwrotności jest równa
A. $\begin{gather*}\frac{x^2+1}{x}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{x+1}{x}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{1}{x}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}\end{gather*}$
Udowodnij, że dla każdych dwóch liczb rzeczywistych dodatnich x, y prawdziwa jest nierówność $\begin{split}(x+1)\frac{x}{y}+(y+1)\frac{y}{x}>2\end{split}$.
REKLAMA
Wartość wyrażenia $\begin{gather*}\frac{2-x}{x-2}\end{gather*}$ dla $x=2-\sqrt{2}$ jest równa
A. $-1$
B. $\sqrt{2}-2$
C. $2-\sqrt{2}$
D. $1$
Wyrażenie $\ \begin{gather*}\frac{3x+1}{x-2}-\frac{2x-1}{x+3}\end{gather*}$ jest równe
A. $\begin{gather*}\frac{x^2+15x+1}{(x-2)(x+3)}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{x+2}{(x-2)(x+3)}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{x}{(x-2)(x+3)}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{x+2}{-5}\end{gather*}$
1-5z5