Wyrażenia algebraiczne

Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie $ab+a-b-1$ jest równe
A. $(a-1)(b-1)$
B. $(a+1)(b-1)$
C. $(a-1)(b+1)$
D. $(a+1)(b+1)$
Rozwiązaniami równania $(x^3-8)(x-5)(2x+1)=0$ są liczby
A. $-8;-5;1$
B. $-1;5;8$
C. $-\frac{1}{2};2;5$
D. $-\frac{1}{2};5;8$
Liczba $(2-3\sqrt{2})^2 $ jest równa
A. $-14$
B. $22$
C. $-14-12\sqrt{2}$
D. $22-12\sqrt{2}$

Niech $k=2-3\sqrt{2}$, zaś $m=1-\sqrt{2}$. Wówczas wartość wyrażenia $k^2-12m$ jest równa:
A. $21+12\sqrt{2}$
B. $21-12\sqrt{2}$
C. $10$
D. $34$
Liczby a, b, k są całkowite i k jest różna od zera. Wykaż, że jeśli liczby $a+b$ oraz $a\cdot b$ są podzielne przez k, to liczba $a^3-b^3$ też jest podzielna przez k.
Równość $\begin{split}\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}\end{split}$ zachodzi dla
A. $m=5$
B. $m=4$
C. $m=1$
D. $m=-5$
Równość $\begin{split}\left(2\sqrt{2}-a\right)^2=17-12\sqrt{2}\end{split}$ jest prawdziwa dla
A. $a=3$
B. $a=1$
C. $a=-2$
D. $a=-3$