Wyrażenia algebraiczne

Wiedząc, że $W(x)=2x^2-5$ oblicz $W(\sqrt{2}+1)$.
A. $2\sqrt{2}-3$
B. $1$
C. $6$
D. $1+4\sqrt{2}$
Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej $k$ liczba $k^6-2k^4+k^2 $ jest podzielna przez 36.
Ułamek $\begin{gather*}\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}\end{gather*}$ jest równy
A. $1$
B. $-1$
C. $7+4\sqrt{5}$
D. $9+4\sqrt{5}$
W rozwinięciu wyrażenia $\begin{gather*}\left(2\sqrt{3}x+4y\right)^3 \end{gather*}$ współczynnik przy iloczynie $xy^2$ jest równy
A. $32\sqrt{3}$
B. $48$
C. $96\sqrt{3}$
D. $144$
Liczba $\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}-\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)^2$ jest równa
A. 2
B. 4
C. $\sqrt{3}$
D.$2\sqrt{3}$
Wielomian $W(x)=x^3+bx^2+cx-4$ jest podzielny przez trójmian kwadratowy $x^2-x-2$. Wyznacz współczynniki $b$ i $c$ wielomianu $W(x)$.
Wielomian $W(x)=6x^3+3x^2-5x+p$ jest podzielny przez dwumian $x-1$ dla $p $ równego
A. 4
B. -2
C. 2
D. -4