Wyrażenia algebraiczne

Liczba $(2\sqrt{3}-3)^2 $ jest równa
A. $21$
B. $21-12\sqrt{3}$
C. $3$
D. $3+12\sqrt{3}$
Liczba $(1-\sqrt{2})^2 $ jest równa
A. $-1$
B. $1$
C. $3+2\sqrt{2}$
D. $3-2\sqrt{2}$

Liczba $(1-2\sqrt{3})^3 $ jest równa
A. $37-30\sqrt{3}$
B. $1-24\sqrt{3}$
C. $-35+30\sqrt{3}$
D. $-35-18\sqrt{3}$

Liczba $(1-\sqrt{3})^3 $ jest równa
A. $1-3\sqrt{3}$
B. $10-6\sqrt{3}$
C. $-8$
D. $10$

Liczba $(1+\sqrt{5})^3 $ jest równa
A. $1+5\sqrt{5}$
B. $1+8\sqrt{5}$
C. $8(2+\sqrt{5})$
D. $3+3\sqrt{5}$

Dla $x\neq -1$ różnica $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}-1\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}\frac{1}{x+1}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{-1}{x+1}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{2x+1}{x+1}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}\end{gather*}$
Suma liczby $x$ różnej od zera i jej odwrotności jest równa
A. $\begin{gather*}\frac{x^2+1}{x}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}\frac{x+1}{x}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{1}{x}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}\frac{x}{x+1}\end{gather*}$