REKLAMA
REKLAMA

Wykresy

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,8\right\rangle$.
 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 1. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 54

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)\leqslant 0$
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,8\right\rangle$.
 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 2. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 55

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)>0$
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,7\right\rangle$.

 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 3. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 58

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)\geqslant 0$
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,7\right\rangle$.

 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 4. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 59

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) najmniejszą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)<0$
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,8\right\rangle$.
 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 5. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 334

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) najmniejszą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)\leqslant 0$
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,7\right\rangle$.

 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 6. (2 pkt.)   61

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) najmniejszą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)>0$
REKLAMA
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,7\right\rangle$.
 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 7. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 62

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największaszą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)\geqslant 0$