REKLAMA
REKLAMA

Wielomiany

Wiedząc, że $W(x)=2x^2-5$ oblicz $W(\sqrt{2}+1)$.
A. $2\sqrt{2}-3$
B. $1$
C. $6$
D. $1+4\sqrt{2}$
Ilość różnych liczb spełniających równanie $(1-x)(x+2)\left(x^2-4\right)=0$ wynosi
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Ilość różnych liczb spełniających równanie $(x-3)(x+3)\left(x^2-9\right)=0$ wynosi
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
REKLAMA
Liczba rozwiązań równania $\left(x^2+1\right)\left(x^2+4\right)\left(x^2+3\right)=0$ wynosi
A. 6
B. 3
C. 0
D. 1
Liczba rzeczywistych rozwiązań równania $(2-x)(x+3)\left(x^2-1\right)=0$ jest równa
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Rozwiąż równanie $x^3-3x^2 +5x-15=0$.
Rozwiąż równanie $2x^3-x^2-6x+3=0$.