REKLAMA
REKLAMA

Układy równań

Rozwiązaniem układu równań
$
\begin{cases}
3x-2y=3\\
11x+4y=28
\end{cases}
$
jest para liczb
A. $x=2$ i $y=\frac{3}{2}$
B. $x=-2$ i $y=\frac{3}{2}$
C. $x=\frac{3}{2}$ i $y=2$
D. $x=-2$ i $y=-\frac{9}{2}$
REKLAMA
Rozwiązaniem układu równań
$
\begin{cases}
3x+5y=3\\
-6x+8y=48
\end{cases}
$
Jest para liczb
A. $x=4$ i $y=-3$
B. $x=6$ i $y=-3$
C. $x=4$ i $y=9$
D. $x=-4$ i $y=3$
Rozwiązaniem układu równań
$
\begin{cases}
x-7y=9\\
2x+y=3
\end{cases}
$
Jest para liczb
A. $x=-2$ i $y=1$
B. $x=2$ i $y=-1$
C. $x=1$ i $y=-2$
D. $x=-2$ i $y=2$
Rozwiązaniem układu równań
$
\begin{cases}
7x-6y=1\\
x+y=2
\end{cases}
$
Jest para liczb
A. $x=-1$ i $y=3$
B. $x=3$ i $y=-1$
C. $x=1$ i $y=1$
D. $x=2$ i $y=-2$

Dwa miasta łączy linia kolejowa. Pociąg jadący ze średnią prędkością $72\frac{km}{h}$ przejeżdża tę trasę o 40 minut szybciej od pociągu jadącego na tej trasie ze średnią prędkością $63\frac{km}{h}$. Jaka odległość dzieli te miasta?
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014 Równania i nierówności Układy równań liniowych Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 480

Wskaż ten układ.
A. $\begin{cases}y=x+1\\ y=-2x+4\end{cases}$
B. $\begin{cases}y=x-1\\ y=2x+4\end{cases}$
C. $\begin{cases}y=x-1\\ y=-2x+4\end{cases}$
D. $\begin{cases}y=x+1\\ y=2x+4\end{cases}$
Rozwiązaniem układu równań $\begin{cases}x+3y=5 \\ 2x-y=3\end{cases}$ jest
A. $\begin{cases}x=2 \\ y=1\end{cases}$
B. $\begin{cases}x=2 \\ y=-1\end{cases}$
C. $\begin{cases}x=1 \\ y=2\end{cases}$
D. $\begin{cases}x=1 \\ y=-2\end{cases}$