REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

1-7z154
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 6 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. trójkąt
D. dziesięciokąt

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 8 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. trójkąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. czworokąt

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 16 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. ośmiokąt
D. dziesięciokąt
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 20 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. dziesięciokąt

Objętość sześcianu jest równa 27. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. $9$
B. $36$
C. $54$
D. $486$

Objętość sześcianu jest równa $3\sqrt{3}$. Pole powierzchni ściany tego sześcianu jest równe
A. $\sqrt{3}$
B. $3$
C. $18$
D. $6\sqrt{3}$

REKLAMA
Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 36. Objętość tego sześcianu jest równa:
A. $6\sqrt{6}$
B. $216$
C. $36\sqrt{6}$
D. $36$

1-7z154