REKLAMA
REKLAMA

Stereometria

22-28z147
Objętość sześcianu $ABCDEFGH$ jest równa 8. Punkt $K$ jest środkiem krawędzi $EH$ (zobacz rysunek). Oblicz długość odcinka $BK$.
 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 22. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 208
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 90. Oblicz wysokość tego graniastosłupa, wiedząc, że suma długości wszystkich jego krawędzi jest równa 48 (rozpatrz wszystkie możliwości).
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa $24\sqrt{2}$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $9\sqrt{2}$
B. $16\sqrt{2}$
C. $54\sqrt{2}$
D. $128\sqrt{2}$
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa $12\sqrt{2}$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $2\sqrt{2}$
B. $3\sqrt{2}$
C. $9\sqrt{2}$
D. $16\sqrt{2}$
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 24 cm. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. 12 cm$^2$
B. 24 cm$^2$
C. 54 cm$^2$
D. 96 cm$^2$
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa $24\sqrt{3}$ cm. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. $12\sqrt{3}$ cm$^2$
B. $24\sqrt{3}$ cm$^2$
C. $18$ cm$^2$
D. $72$ cm$^2$
REKLAMA
Długość krawędzi sześcianu $ABCDEFGH$ jest równa $a$. Punkty $P$ i $Q$ są środkami krawędzi $GH$ oraz $EF$ (zobacz rysunek). Oblicz pole powierzchni prostokąta $BCPQ$.
 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 28. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 228
22-28z147