REKLAMA
REKLAMA

Statystyka

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,1,2,3,x,5,8,9$ jest równa 4. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=4$
D. $x=5$

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,2,x,7,9,11$ jest równa 5. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=4$
C. $x=3$
D. $x=5$

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,2,3,x,4,5,8$ jest równa 4. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=5$
D. $x=4$

Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 10000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 7000 zł, 7000 zł, 4500 zł, 4500 zł, 3000 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A. 4500 zł
B. 5750 zł
C. 6000zł
D. 7000 zł

Średnia arytmetyczna liczb 2, 2, 2, 3, 7, 9, 9, $x$ jest równa 4,5. Liczba $x$ jest równa
A. -11,5
B. 1
C. 1,5
D. 2
Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie
Zestaw P1, informator CKE, 2008 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 238

Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A. 6
B. 5
C. 4,5
D. 4
REKLAMA
Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy
A. 20 pkt
B. 30 pkt
C. 50 pkt
D. 60 pkt