REKLAMA
REKLAMA

Równanie okręgu

Odległość między środkami okręgów o równaniach $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ oraz $x^2+y^2=10$ jest równa
A. $2\sqrt{5}$
B. $\sqrt{5}$
C. $3$
D. $5$

Odległość między środkami okręgów o równaniach $(x+3)^2+(y-2)^2=9$ oraz $x^2+y^2=10$ jest równa
A. $\sqrt{5}$
B. $\sqrt{3}-\sqrt{2}$
C. $\sqrt{13}$
D. $13$
Odległość między środkami okręgów o równaniach $(x+5)^2+(y-5)^2=9$ oraz $x^2+y^2=10$ jest równa
A. $5\sqrt{5}$
B. $5$
C. $2\sqrt{5}$
D. $5\sqrt{2}$

Odległość między środkami okręgów o równaniach $(x+1)^2+(y-2)^2=9$ oraz $x^2+(y-3)^2=10$ jest równa
A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{5}-3$
C. $2$
D. $5$

Dany jest okrąg o równaniu $(x+3)^2+(y-2)^2=100$. Środek tego okręgu ma współrzędne
A. $(-3,2)$
B. $(3,-2)$
C. $(\sqrt{3},-\sqrt{2})$
D. $(-\sqrt{3},\sqrt{2})$
Dany jest okrąg o równaniu $(x-9)^2+(y+4)^2=10$. Środek tego okręgu ma współrzędne
A. $(-9,4)$
B. $(9,-4)$
C. $(-3,2)$
D. $(3,-2)$
REKLAMA
Dany jest okrąg o równaniu $(x+16)^2+(y-3)^2=16$. Środek tego okręgu ma współrzędne
A. $(4,-\sqrt{3})$
B. $(-4,\sqrt{3})$
C. $(16,-3)$
D. $(-16,3)$