REKLAMA
REKLAMA

Równanie

1-7z19
Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest
A. $37$
B. $38$
C. $39$
D. $40$
Równość $(x\sqrt{2}-2)^2=(2+\sqrt{2})^2$ jest
A. prawdziwa dla $x=-\sqrt{2}$.
B. prawdziwa dla $x=\sqrt{2}$.
C. prawdziwa dla $x=-1$.
D. fałszywa dla każdej liczby $x$.
REKLAMA
Równanie $\begin{split}\frac{-3(9-x^2)(x+3)}{x(x+3)}=0\end{split}$:
A. nie ma rozwiązania
B. ma jedno rozwiązanie
C. ma dwa rozwiązania
D. ma trzy rozwiązania
Równanie $2x^2+11x+3=0$
A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.
Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania $(x-8)(x^2-4)(x^2+16)=0$, wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa
A. $12$
B. $10$
C. $6$
D. $4$
Rozwiązaniem równania $\frac{x-7}{x}=5$, gdzie $x\neq0$, jest liczba należąca do przedziału
A. $(-\infty,-2)$
B. $\langle-2,-1)$
C. $\langle-1,0)$
D. $(0,+\infty)$
Suma pierwiastków równania $(x-2)(x+1)(x-3)=0$ jest równa:
A. $-6$
B. $-4$
C. $0$
D. $4$
1-7z19