REKLAMA
REKLAMA

Równanie

Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest
A. $37$
B. $38$
C. $39$
D. $40$
Równanie $||x-4|-2|=2$ ma dokładnie
A. dwa rozwiązania rzeczywiste.
B. jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. cztery rozwiązania rzeczywiste.
D. trzy rozwiązania rzeczywiste.
REKLAMA
Rozwiązaniem równania $\frac{\left(x^2-2x-3\right)\left(x^2-9\right)}{x-1}=0$ nie jest liczba
A. $-3$
B. $-1$
C. $1$
D. $3$
Równość $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{a}=1$ jest prawdziwa dla
A. $a=\dfrac{11}{20}$
B. $a=\dfrac{8}{9}$
C. $a=\dfrac{9}{8}$
D. $a=\dfrac{20}{11}$
Równość $(x\sqrt{2}-2)^2=(2+\sqrt{2})^2$ jest
A. prawdziwa dla $x=-\sqrt{2}$.
B. prawdziwa dla $x=\sqrt{2}$.
C. prawdziwa dla $x=-1$.
D. fałszywa dla każdej liczby $x$.
Równanie $\begin{split}\frac{-3(9-x^2)(x+3)}{x(x+3)}=0\end{split}$:
A. nie ma rozwiązania
B. ma jedno rozwiązanie
C. ma dwa rozwiązania
D. ma trzy rozwiązania
Równanie $2x^2+11x+3=0$
A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.