REKLAMA
REKLAMA

Procenty

Liczbę $\sqrt{50}$ można przedstawić w postaci
A. $5\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{5}$
C. $25\sqrt{2}$
D. $2\sqrt{25}$
REKLAMA
W sklepie osiedlowym 8% ceny gruszek, to 10% ceny jabłek. Stąd wynika, że cena gruszek stanowi
A. 125% ceny jabłek
B. 80% ceny jabłek
C. 108% ceny jabłek
D. 92% ceny jabłek
W sklepie sportowym 25% ceny roweru sportowego, to 28% ceny roweru rekreacyjnego. Stąd cena roweru sportowego stanowi
A. 53% ceny roweru rekreacyjnego
B.112% ceny roweru rekreacyjnego
C. 103% ceny roweru rekreacyjnego
D. 153% ceny roweru rekreacyjnego
Liczby $a$ i $b$ są dodatnie. 25% liczby $a$ jest równe 22% liczby $b$. Wynika stąd, że liczba $a$ jest równa
A. 47% liczby $b$
B. 88% liczby $b$
C. 103% liczby $b$
D. 147% liczby $b$
Liczby $a$ i $b$ są dodatnie. 25% liczby $a$ jest równe 50% liczby $b$. Wynika stąd, że liczba $a$
A. jest dwa razy mniejsza od liczby $b$
B. stanowi $\frac{3}{2}$ liczby $b$
C. jest dwa razy większa od liczby $b$
D. stanowi $\frac{3}{4}$ liczby $b$
Długość boku kwadratu $k_2$ jest o 10% mniejsza od długości boku kwadratu $k_1$. Wówczas pole kwadratu $k_2$ jest mniejsze od pola kwadratu $k_1$
A. o $10\%$
B. o $19\%$
C. o $20\%$
D. o $81\%$

Dany jest prostokąt. Jeżeli długość jednego z jego boków zwiększymy o 10 %, a drugiego zmniejszymy o 10% to pole tego prostokąta
A. nie zmieni się
B. wzrośnie o $1\%$
C. zmniejszy się o $1\%$
D. wzrośnie o $20\%$